SNÁŘ sebepoznání


Snář sebepoznání, který vznikal 21 let z více jak 10000 snů, umožňuje pochopit nejsložitější symboliku snů i naši skutečnou podstatu. Je ideální pro všechny, kteří ve snech hledají pochopení sebe samých, kteří se dokáží nořit do tajemných hlubin nevědomí a nalézat zde záhadné obrazy, tajuplné děje i různé bytosti. Srozumitelně vysvětlená symbolika pomůže odhalit tajemná zákoutí duše a nalézt pravdu o světě i sobě samém. Navíc má snář sebepoznání ještě jeden rozměr, a to že podle něj lze rozpoznat vnitřní pohnutky druhých lidí ke konání v běžném životě. Stačí jen symboliku „naroubovat“ na scény a děje z denního vědomí. Snář sebepoznání není dogmatickým materiálem, je živoucím obrazem významu symbolů v lidském nevědomí, obrazem, který se bude i nadále vyvíjet díky práci každého člověka se svými sny.


© Copyright 2014 by Jaromír MEDO