Otázky a odpovědi


Kniha Otázky a odpovědi je vyústěním více jak desetileté komunikace čtenářů s autorem knih Tajemství řádu nevědomí a Snář sebepoznání. Kniha je pro vět‘í přehlednost rozčleněna podle témat (67 témat), které se dotýkají duchovní cesty, celibátu, spásné askeze i náhledu na život.


© Copyright 2014 by Jaromír MEDO