Archetyp Bazální perinatální matrice

    Archetyp BPM odhaluje množství psychických aspektů lidské přirozenosti vystupujících z hlubin minulosti, z biologické podstaty předporodních a porodních zážitků. Spouštěcím impulsem archetypu je obrácení pozornosti do vlastního nitra. Archetyp BPM má oproti ostatním archetypům nespornou výhodu – fenomén BPM je již několik let velice dobře popsán v několika knihách Stanislava Grofa, který rozdělil zážitky okolo narození do čtyř fází, které mistrně popsal a přiřadil k nim psychopatologické syndromy, aktivity ve freudovských erogenních zónách, vzpomínky z postnatálního života a zážitky mimořádných stavů vědomí. Čtyři fáze BPM považuji za dobře popsané schéma archetypu.

Bazální perinatální matrice I  (BPM I)

Biologickým základem této matrice je symbiotická jednota plodu a matky v období existence uvnitř dělohy. Pokud není plod rušen, probíhá jeho život v ideálních podmínkách, což vyvolává (s přihlédnutím na dokonalou symbiózu) podobné asociace z kolektivního nevědomí lidstva či z planetárního nebo kosmického nevědomí vždy podle úrovně ztotožnění se s určitou částí nevědomí. Patří sem prožitky různých forem života ve vodách oceánu, krásné životodárné Matky přírody v plném rozpuku, kosmonautů v beztížném stavu, vesmírných korábů na oběžných drahách planet, nebeských světů a rájů.

Bazální perinatální matrice II  (BPM II)

Prožitkový vzorec je nerozlučně spojen s počátkem biologického porodu. Harmonie existence plodu je hrubě narušena mechanickými stahy dělohy, porodní cesty jsou uzavřeny a každý další stah dělohy omezuje dodávku krve (obsahující živiny a hlavně kyslíku) k plodu. Zatímco BPM I vyvolává kladné i záporné asociace, je BPM II charakteristická pouze zápornými prožitky – pohlcení kosmem, démonické manifestace, napadení mimozemšťany, pohlcení strašlivou příšerou či obrovským pozemským tvorem, poznání palčivých vizí pekla, uvěznění v kobkách. Občas nesnesitelnost muk a utrpení sáhne do archetypu Poklad po zážitcích nesnesitelného utrpení na fyzické i psychické rovině mytologických hrdinů – bájných trpitelů (Prométheus, Sísyfos, Loki, bludný Holanďan a další podobné postavy světových mytologií). Zcela nepochybně sem patří obrazy koncentračních táborů, totálních válek, atomových bomb, chemických válek, ekologických katastrof, teroru, inkvizice. Zajímavým prožitkem BPM II je nesmyslnost i absurdita lidské existence a představy nesmyslné frašky světa, což nápadně připomíná mytologické postavy kejklířů – šprýmařů (severský Loki, řecký Hermés, severoameričtí Králík, Zajíc, Krkavec, Sojka, Kojot a další zvířecí představitelé šprýmařů, jihoamerický Botoque,  afričtí Ešu a Ifa, australští Ngandjala – Ngandjala, Wurulu – Wurulu, Unguramu, Agula, Mimi, Namorodo a tichomořský Maui).

Bazální perinatální matrice III  (BPM III)

Otevřené děložní hrdlo a pokračující stahy umožňují postupné posouvání plodu porodními cestami. Existencionalismus BPM II je nahrazen bojem o přežití se závěrečným prožitkem smrti. Mechanické tlaky stěn porodního kanálu způsobují trýznivou bolest a dušení, navíc při nevhodné poloze pupeční šňůry (obtočení kolem krku, zkrácení v důsledku obtočení kolem jiných tělesných částí, přitlačení ke stěně porodního kanálu apod.) dochází k násobení traumatizujících zážitků. Nedílnou součástí BPM III je styk s nejrůznějším biologickým materiálem: vedle plodové vody je to krev, sliz, moč či výkaly. Podobně jako BPM I vyvolává i BPM III bohaté pozitivní i negativní obrazy: titánské, agresivní – sadomasochistické, sexuální, skatologické a démonické. Zatímco v BPM II jsme výhradně obětí, v BPM III se může člověk střídavě ztotožňovat s obětí či útočníkem a dokonce být i nestranným pozorovatelem.

Bazální perinatální matrice IV  (BPM IV)

Biologickým podkladem je vyvrcholení zápasu v porodním kanálu, okamžik samotného zrození a reálné obrazy ihned po porodu. Do BPM IV plod vstupuje v okamžiku, kdy smrt vymazává starou osobnost a z popela minulosti povstane nový život s novým myšlením. Znovuprožíváním BPM IV se před naším vnitřním zrakem objevují duchovní a mytologické symboly. BPM IV je protikladem záporných prožitků BPM II a lze jej považovat za veskrze kladný, čímž jsou potenciálově vyrovnány všechny fáze procesu BPM:

    BPM I             kladná a záporná

    BPM II           pouze záporná

    BPM III          kladná a záporná

    BPM IV          pouze kladná

    Byl bych rád, aby si všichni duchovní adepti uvědomili význam aspektů Bazální perinatální matrice vyvěrajících z lidského nevědomí v plné šíři a nehledali za prožívanými obrazy vlastní perverznost a nenormálnost. Cesta k morální čistotě vede pouze přes prožitky. K prožitkům, které musíme zakusit, patří i široká škála plná alegorických zvratů v nezapomenutelném archetypu BPM.


Rozšířenou verzi archetypů naleznete na stránce: https://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/index.html Plnou verzi archetypů získáte v knize Tajemství řádu nevědomí na stránce https://www.medo.cz/jaromir/obchod , podobně si můžete zakoupit i další dvě knihy zabývající se výklady snů a zkušenostmi duchovní cesty.