Archetyp Řízená imaginace

    Archetyp Řízená imaginace je významným principem, jímž nás nevědomí vede vnitřní cestou dále od egoistického prožívání hmotné existence. Archetyp Řízená imaginace můžeme považovat za významný prvek kontroly správného duchovního vývoje. Dokonce bych ho nazval barometrem duchovního stavu, protože v případě egoistického myšlení řízená imaginace vymizí ze snů. Archetyp Řízená imaginace je celkem snadno pochopitelný, neboť odosobněním odpadají vlastnosti vyplývající z připoutanosti k egu.

    Spouštěcím impulsem archetypu Řízená imaginace je ztráta ega. Proto je možné princip vědomého řízení snů dosahovat i bez duchovní cesty a bez introvertního zaměření vědomí. Stačí se vzdát sebe jako osobnosti, zapomenout na sebe a žít pro druhé. To vysvětluje častý výskyt ”létacích snů” u zamilovaných lidí, kteří dýchají jen pro druhého, proto se ”létací sny” tak často objevují u dospívajících, kteří se ztrácejí ve svých prvních láskách. Jakmile z lásky vznikne připoutanost a navrátí se ego jako lidský bezvýhradný pán a otrokář, zmizí i sny, v nichž ega prostý jedinec užíval krásných chvil čarovných letů bez křídel. Samozřejmě nemám na mysli sny o letech a pádech plných strachu a emocí, v nichž se odráží narušený psychický či fyzický zdravotní stav (poruchy srdce, klimakterické obtíže, ztráta blízkých osob, ztráta vybudovaných životních pozic a podobně). Do archetypu Řízená imaginace patří pouze řízené sny, v nichž si vědomí člověka dokáže přizpůsobit prostředí snu, svoji snovou roli či dokonce prochází snem s plným vědomím o svém snění.

    Obrazy archetypu se projevují zejména létáním bez podpůrných prostředků, protože je to jeden z hlavních omezujících faktorů v běžném denním životě. Později se k létání přidávají i další fenomény archetypu – magie, vědomě kontrolované pády, zhmotňování myšlenek, ovládání předmětů, vyprázdnění mysli, změna kulis snu či oprava ”nevhodně se vyvíjejícího” snu. Člověk v archetypu Řízená imaginace má moc potlačovat skutečné prostředí, jež zrodilo nevědomí, a své imaginace používá k vyvolávání prostředí žádoucích kvalit. Jedinec takto se pohybující ve snech nalezl sílu modelovat vlastní snové okolí. Avšak není létání jako létání, archetyp Řízená imaginace pojednává o řízeném chtěném létání. Jakmile se ve snech objeví létání nechtěné, nepříjemné, vnucené, pak se jedná o prožitek spojený s narušeným tělesným či duševním zdravím.

    Činnost člověka v archetypu Řízená imaginace se zdá být veskrze kladná, avšak i zde jsou určitá úskalí, jichž je třeba se vyvarovat. Největší nebezpečí plyne z vnucování vlastní vůle druhým lidem a z neustále přítomné pýchy, která vzroste při sebemenším úspěchu nejen na poli archetypu Řízená imaginace.

Schéma archetypu Řízená imaginace:

 1. Pochopení, že svět je mentální jev a jako takový jej můžeme myšlenkami ovlivňovat
 2. Vstup do mentálního světa snů jako řídící aspekt
 3. Let rozdělených složek duše (anima – animus)
 4. Pomoc v likvidaci duálního názoru na svět
 5. Cizí imaginace jako pomoc a varování nevědomí
 6. Let sjednocené duše (anima + animus + dítě jako symbol sjednocení)
 7. Číslo 7 jako numerický průvodce archetypem
 8. Odklon od vnucování vlastní vůle svému okolí
 9. Opuštění hmotné úrovně myšlení
 10. Vědomí o vlastním snu (vím, že sním)
 11. Zbavení se sebemenších náznaků pýchy

    Ze schématu vyplývá, že archetyp Řízená imaginace je cesta a neustále se vyvíjející proces. Připadá mi, že nemá žádného konečného cíle a dá se připodobnit k tanci, který je plný radostného pohybu bez starosti o cíl, nebo k splývání s božským proudem tvoření.

 


Rozšířenou verzi archetypů naleznete na stránce: https://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/index.html Plnou verzi archetypů získáte v knize Tajemství řádu nevědomí na stránce https://www.medo.cz/jaromir/obchod , podobně si můžete zakoupit i další dvě knihy zabývající se výklady snů a zkušenostmi duchovní cesty.