Snář sebepoznání

Absurdita, absurdní

  • objeví-li se sen plný bizarních a absurdních obrazů, pak se může jednat o archetyp Bazální perinatální matrice a zejména jeho druhou část, kdy se pomocí „šílených“ vizí připomíná nesmyslnost lidské existence a snoubí se s představami nesmyslné frašky světa; tento snový prožitek je třeba pochopit, neboť by mohl vytvářet nepříjemné psychické bloky (více o tomto tématu viz archetyp Bazální perinatální matrice)
  • podobná absurdita může vyvěrat z mytologických témat uložených hluboko v lidské psýché; i zde je třeba nalézt podobnost s mytologií a snažit se rozkrýt význam snových obrazů
  • při skutečně hluboké transformaci vzpomínek se dříve zcela normálně viděné věci a vztahy z dnešního pohledu stávají jinými, občas s nádechem grotesknosti a absurdity