Snář sebepoznání

Huť, hutnictví

  • tavba materiálů (sklo nebo kovy) symbolizuje proces, v němž soustředění a činy (oheň) přetváří pevné materiály (zatuhlé vztahy) v tekoucí, a tím umožňuje emocím vstupovat do procesu formování nových vztahů
  • sklářská huť s rozžhavenými pecemi: plynulé přetváření obsahu mysli pomocí vnitřního ohně zažehnutého soustředěním; výsledný sklářský výrobek charakterizuje náplň mysli či symbolicky proces sjednocování, který může být znázorněn i samotnou tavbou