Snář sebepoznání

Hvězda

 • filmová, herecká: viz herec
 • hvězdy na nebi: jsou duchovním prvkem, nelze si je přivlastnit, jen vědomě existují ve své blažené nádheře
 • blikající hvězda: naděje vzestupu, kterou by bylo dobré využít
 • šesticípá, Davidova (hexagram): vyjadřuje makrokosmos jako sjednocení protikladů, skládá se ze symbolu ohně a ze symbolu vody, dvou obrácených trojúhelníků, jež mohou ve sjednoceném stavu koexistovat spolu dohromady a překreslením na sebe vytvářejí právě symbol Davidovy hvězdy, která sjednocuje mužský a ženský princip (viz číslo 6)
 • pěticípá (pentagram): symbolizuje člověka jako mikrokosmos (viz číslo 5)
 • stromy vadí nerušenému pohledu na hvězdné nebe: erotika a sexualita zastiňuje snícímu pohled na duchovní rovinu
 • vidět na nebi jednotlivá souhvězdí, která sem nepatří: postupná přeměna hodnot ve snícím nezadržitelně směřuje k podstatné změně orientace života (například z materialistického života na duchovní)
 • vidět souhvězdí opačné zemské polokoule (například na severní polokouli jsou vidět souhvězdí jižní oblohy): je dokončen zásadní obrat životních hodnot (zákonitý sen proměněných materialistů)
 • padající hvězda: je štěstím a požehnáním pro citový a duchovní život, ale zlým znamením pro život materialistický, v němž většinou značí ztrátu a finanční problémy
 • hvězdná obloha bez měsíce: významný sen, neboť ukazuje dosaženou jednotu (není to trvalý stav) mužského a ženského prvku (není zde anima ve vizi měsíce ani animus ve vizi slunce); taková obloha otevírá mimosmyslové vnímání
 • jasná hvězda (mnohonásobně převyšující jas našich hvězd): zrození duchovního člověka, zrození stavu Krista; více o tomto tématu viz archetyp Numinózum
 • obrazce na hvězdném nebi: symbolizují nezměnitelnou část osudu, která se brzy vyplní
 • hvězdná loď, hvězdný koráb: viz archetyp UFO iniciační obřady
 • hvězdná mapa: povyšuje symbol mapy a glóbu a představuje ukončenou cestu od jednotlivostí směrem k jednotě a celistvosti
 • hvězdy zjevující se na černé hladině sloučenin: alchymistické nebe*42 je dokladem duchovního postupu ve vizi nebo ve snu; další podrobnosti viz archetyp Alchymista