Snář sebepoznání

Ignorance

  • ignoranci doprovází přesvědčení, že člověk všechno ví, dobrovolně se tak izoluje ve stavu nevědomosti (v běžné mluvě je ignorance často mylně zaměňovaná za obyčejnou nevšímavost)
  • symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy ignoranta za jediným účelem: asimilovat tuto ignoranci nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
  • jednáme, vidíme či cítíme ignorantství tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad ignorancí ve vlastním chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit