Snář sebepoznání

Indie

  • má pro snícího hluboký význam hlavně ve spojitosti s mytologickými postavami a božstvy, neboť poutavé mytologické příběhy jsou součástí prastarého dědictví celého lidstva bez ohledu na svůj národní původ