Snář sebepoznání

Inertní

  • plyny (helium, neon, argon, krypton, xenon, radon): symbolizují duchovní vědomí, jež je neovlivnitelné svým okolím, duchovní vědomí naplněné dokonalou indiferencí (viz indiference)