Snář sebepoznání

Infantilita

  • druhých lidí i zvířat (snových personifikací): návrat již v dětství prožitého infantilního vědomí může snícího ochránit před nežádoucí mocí sexuality (viz archetyp Témata zničení světa)
  • snícího: nevědomí je nucené infantilitou*62 vyvážit přebujelou a dominantní roli sexuality z denního života