Snář sebepoznání

Inkarnace (vtělení)

  • schopnost uvědomit si vlastní inkarnace a inkarnace druhých lidí v samotném snu přináší do vědomí člověka jasné pochopení procesu nepřetržitých koloběhů života (zrozování a smrti)
  • sen může překročit rámec současného života snícího a vstoupit do historických dob a historických scén, nebo opačně do budoucnosti, aniž by měl snící o těchto dobách a zvycích znalosti (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)