Snář sebepoznání

Inkoust

  • rozlitý, potřísněné dokumenty či písemnosti: morální pochybení snícího
  • zamazat se inkoustem: morální pochybení mohou vést ke ztrátě dobrého jména