Snář sebepoznání

Instalatér

  • symbolizuje schopnost snícího zachovávat současnou náplň mysli (opravovat zničené a vadné) a současný proces očišťování (udržovat funkční přívody i odpady)