Snář sebepoznání

Intelekt

  • uvědomit si: jóga i mystická praxe ukazuje, že intelekt je možno rozvíjet tím, že se člověk zdržuje úsudků, což pak v indiferentním nazírání povyšuje pud na cit a posléze i cit na soucit