Snář sebepoznání

Kabala

  • protože se kabala z místa zrodu v srdci židovského národa vydala na svou pouť myslí mnoha učenců středověké Evropy (včetně Čech), zcela zákonitě zanechala své stopy v kolektivním nevědomí, a tudíž se může objevovat ve snech lidí téměř všech evropských národů
  • objevení se mystického učení ve snech: je pokusem nevědomí ukázat snahu po sebezdokonalení a duchovní cestu v netradičním pojetí; většinou se ve snech objevují náznaky filozofie nebo názvy některých význačných děl kabaly, ale rozpoznat takové náznaky je velice obtížné, protože kabala své názvy často halí záměnou písmen (temúry), anagramy*9 či jinými skrytými hádankami