Snář sebepoznání

Kácet

  • stromy, les: aktivní snaha odstranit dominantní moc sexuality nad vlastním životem; další podrobnosti viz dřevorubec