Snář sebepoznání

Kalendář

  • zatímco obrázky v kalendáři nebo názvy kalendářů se nejčastěji vztahují k blízkým událostem, data jsou běžně vysvětlena pomocí jednotlivých čísel (viz číslo), pokud ovšem nevypovídají o budoucích či minulých událostech (více v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
  • s kým kalendář prohlížíme, s tím chceme normalizovat vztah nebo prohloubit stávající citový vztah (většinou rodinný)
  • psát do kalendáře: nevědomí upozorňuje snícího, aby na něco důležitého nezapomněl