Snář sebepoznání

Kapalina

  • jednoznačně se váže k emocím
  • těkavost kapalin: symbolizuje přechod citové roviny prožívání na duchovní (kapalina se proměňuje v plyn)
  • pulzace kapalin: klasický pohled na vyvíjející se city, jež se přelévají z jedné strany na druhou, od jednoho člověka k druhému
  • měření různých vlastností kapalin: vztahuje se vždy k citům
  • podrobnější výklad viz jednotlivý druh kapaliny