Snář sebepoznání

Kapradí

  • je symbolem duchovního růstu, který je podpořen zejména využitím „hadí síly“ (kundaliní), proto mohou být sny s kapradím doplňovány obrazy hada, jenž však v tomto případě nese pouze symboliku jogínské hadí síly
  • ze spirály (zavinutý stav) se rozvíjí do dokonalého řádu (rozvinutý stav), čímž symbolizuje mystický žebřík duchovního růstu a pochopení fraktálu listů přímo ve snu pak může symbolizovat Poznání
  • ve snu s vizí budoucnosti může znamenat datování (letní či zimní slunovrat)
  • semínko kapradí: může být průvodcem a pomocníkem v archetypu Řízená imaginace jako prostředek kouzel či kouzelné moci
  • zlatý květ a zlaté semeno kapradí: dává moc nahlížet do minulosti i do budoucnosti, a pokud tomuto lákadlu člověk odolá, pak je nositelem trvalého duchovního štěstí