Snář sebepoznání

Kasárna

  • cesta do kasáren: symbolizuje zvyšující se vnitřní disciplínu a podvědomé nutkání podřídit se kázni, z níž snící podvědomě vytušuje svobodu (v nechtění)
  • přicházet, přicestovat do kasáren: pokud cestu lemují obrazy pudové roviny, pak se jedná o pozitivní snahu vypořádat se s vlastními pudy a ochotu plně se podřídit disciplíně, pokud cestu lemují citové personifikace a citové symboly, pak se podvědomě snažíme opustit i je a pomocí vnitřní disciplíny zamířit k duchovním symbolům
  • lidé, kteří brání snícímu vstoupit do kasáren: pudové personifikace, pro něž je disciplína značně omezujícím faktorem (pro citové personifikace je asimilace pudové části vítaným posílením)
  • odcházet, odcestovat z kasáren: pokud cestu lemují obrazy pudové roviny, pak se jedná o negativní vyústění neschopnosti podřídit se disciplíně a naopak pokud cestu lemují citové personifikace a citové symboly, nebo dokonce míříme k symbolům ducha, pak se jedná o správné vyústění vnitřní disciplíny
  • zvířata v kasárnách: díky vnitřní disciplíně jsou zvířecí pudové personifikace degenerované, nebo jim je znemožňován volný pohyb
  • výrazné symboly, kterých si v kasárnách všimneme, mohou napovědět, jak bude vrcholit vnitřní disciplína