Snář sebepoznání

Kilometr

  • jako jednotka délkové soustavy: nemá v nevědomí a ve snech podstatný význam, k vysvětlení snu spíše dopomůže číslo, ke kterému je slovo kilometr přiřazeno