Snář sebepoznání

Klerik

  • viz kněz, jen s tím rozdílem, že kandidát kněžství představuje potenciál, pomocí něhož může být nebo nemusí být dosaženo naplnění citových ambicí v podobě kněze