Snář sebepoznání

Adresa, adresát

  • vidět vlastní: upozornění na nutnost sebereflexe, na nutnost zvnitřnění, na nutnost návratu k snovému domu, což je návrat k sobě – k celistvému člověku
  • vidět cizí: upozornění na vstup cizího člověka do života
  • adresy minulé: je načase vrátit se k neukončeným a nedořešeným událostem minulosti a nalézt odpuštění