Snář sebepoznání

Kmotr, kmotra

  • nejčastěji jsou náhradním symbolem archetypu Otec – Matka a jen výjimečně představují archetyp Moudrý stařec, když mezi kmotrem a kmotřencem bývá pevné duchovní pouto
  • vidět: očekávejte významnou pomoc
  • být někomu kmotrem (kmotrou): čestné postavení, ale je třeba si uvědomit, že na svá bedra vkládáte mnoho povinností a na velmi dlouhé období