Snář sebepoznání

Knihovna

  • touha po poznání
  • prázdná, nemající požadované knihy: neuspokojená touha po poznání; v tomto okamžiku je pro každého citového a duchovního člověka dobré otočit svou pozornost do nitra
  • vlastnit: pokud máte knihy už přečtené nebo je znáte, pak knihovna odpovídá náplni mysli, pokud je neznáte všechny, pak je to možnost, které můžete dosáhnout