Snář sebepoznání

Knoflík

  • u knoflíku není tak důležitá funkce, jako spíše jeho tvar (viz jednotlivý tvar), případně barva (viz barva) a průměr (viz číslo)
  • nejčastější kruhový tvar: je symbolem směřování snícího k jednotě, proto zbavovat se knoflíku je krajně nezodpovědné
  • přišívat si knoflík: obraz není alegorií soulože (podle hesla jehla a šít), ale je nadějí do budoucnosti