Snář sebepoznání

Kód

  • přístupový (heslo): znalost kódu usnadňuje přístup k informacím v hlubinách nevědomí; na druhou stranu neznalostí kódu je snícímu zabráněno nějaké informace získat
  • Q – kód: je pro snícího upozorněním, aby používal méně slov