Snář sebepoznání

Kokrhání

  • slyšet kokrhat kohouta: výzva k bdělosti nad vlastními myšlenkami, nad cítěním i nad konáním; další podrobnosti viz kohout