Snář sebepoznání

Koloběh

  • jakýkoliv snový koloběh je názornou ukázkou koloběhu zrozování (nejen v lidském světě), z něhož lze vybřednout pomocí spásné askeze (viz kapitola Celibát a spásná askeze z knihy „Tajemství řádu nevědomí“)