Snář sebepoznání

Kometa

  • je osudovým prvkem, který násilně vstupuje do pozemského dění
  • číst o objevení komety: závažné události celosvětového charakteru se připravují
  • vidět na nebi pouhým okem: závažné události celosvětového charakteru se bytostně dotknou života snícího (krvavé revoluce, války, velká neštěstí)