Snář sebepoznání

Kominík

  • pokud člověk žije běžným lidským životem, který osciluje mezi pudovou a citovou rovinou, pak je pro něj kominík kladným symbolem, symbolem, jenž mu zaručuje alespoň chvilkové štěstí v lidském světě
  • strkající kouli či štětku do komína: jednoznačná alegorie soulože, ale i takováto činnost ochraňuje vědomí snícího od přetlaku vnitřních pudových pnutí
  • je aktivním činitelem, jenž zabezpečuje správné odvětrávání zplodin z vnitřních pudových střetů vně, mimo mysl snícího