Snář sebepoznání

Komorná, komorník

  • představují silnou citovou vazbu k personifikacím, jimž snová komorná nebo komorník slouží
  • jsou většinou citovými personifikacemi