Snář sebepoznání

Kompliment

  • skládat: tupá podřízenost snícího těm vlastnostem, které jsou obsaženy v personifikované postavě, jíž snící skládá kompliment
  • snícímu: egoistická touha po nadřazeném postavení