Snář sebepoznání

Komunismus

  • pokud si v samotném snu vybavíme negativitu komunistického režimu, máme moc proti němu úspěšně bojovat, jinak je velice nebezpečnou náplní mysli, která vede člověka k negativním (většinou pudovým) prožitkům; další podrobnosti viz diktátor