Snář sebepoznání

Kondor

  • je v nevědomí velice kladným symbolem, který v rámci hygieny a čistoty mysli definitivně likviduje zbytky umrtvených živočišných sklonů (mršiny), personifikovaných negativních vlastností a závislostí (mrtvoly lidí); schopnost „uklízet“ vše nepotřebné a opuštěné má jednu velkou výhodu – kondorem pozřené mršiny a mrtvoly už nemohou povstat k novému životu, který by opět otravoval život snícího
  • bílý: může ukazovat cestu k čistotě mysli a k moudrosti
  • byl pro mayskou civilizaci kultovním ptákem, proto může sen s kondorem obsahovat i mytologické prvky