Snář sebepoznání

Kopule

  • symbolizuje cestu k jednotě (koule)