Snář sebepoznání

Kormidelník

  • symbolizuje vlastnost, která usměrňuje chtění člověka, proto může být škála významů velice obsáhlá (od negativního vyjádření cesty ke smyslnosti a k pudovým obrazům přes touhu citových prožitků až k vyjádření nejvyššího já)