Snář sebepoznání

Kotník

  • jako objekt sexuálního zájmu: takové snové představy odhalí skryté touhy a zahalené vášně snícího stejně jako jeho vnitřní konflikt na pudové rovině
  • neohebný, oteklý, zraněný: stagnace, jež je způsobena nepružnou myslí snícího; psychický blok a neochota zdolávat překážky
  • bolest v kotníku: psychický blok, který je nutné rychle odstranit, jinak dojde ke stagnaci