Snář sebepoznání

Kotva, kotvit

  • je důležité uvědomit si, proč loď musela vyhodit kotvu, neboť právě tento symbol se značným předstihem ukáže, co je příčinou zpomalení životní cesty a jaké nebezpečí na snícího číhá
  • protože se kotva používá ke stabilizaci lodi na vodní hladině, lze usuzovat, že je alegorií uklidnění v citové oblasti, ale v tomto případě je nutné přihlédnout i k obrazům na a kolem ukotvené lodi