Snář sebepoznání

Královský, královská, královské

  • královský prsten, královský znak (nejčastěji na prstenu): je symbolem duchovního vztahu
  • královský pergamen (podepsaný králem či královnou): má vztah k duchovnímu srdci
  • královský zámek: může být jednotícím faktorem vědomí a nevědomí
  • královský průvod: oslava duchovního života
  • proměna letadla v královský kočár: dopad úspěšného vyprázdnění mysli je předpokladem nástupu duchovních personifikací (osoby v kočáře) do vědomí snícího
  • královské žezlo: znak duchovní moci; symbolizuje moc nad pudovými i citovými personifikacemi, zejména jestliže má snící žezlo v držení
  • královská koruna: viz koruna