Snář sebepoznání

Krém

  • sladký, k přípravě dortů, polev a podobně: touha po sebeuspokojení a snaha užívat si příjemných stránek života
  • na boty, čištění bot: snaha o zprůhlednění vztahů k lidem, s nimiž jsme spoutaní sexuální či rodinnou vazbou; snaha očistit vlastní sexuální stránku, snaha oprostit se od pudového závaží a přidat do současných sexuálních vztahů více citu
  • tělový, na ruce: snaha o vylepšení vlastní osobnosti, snaha zjemnit svůj vzhled v očích druhých lidí