Snář sebepoznání

Křest

  • je svým způsobem iniciací, jež se dotýká vnitřní podstaty snícího, ať už křest vidí nebo prožívá
  • v nevědomí symbolizuje vítězství nad pudy, naplnění lidského života city a duchovní probuzení, proto může symbol křtu naplňovat všechny archetypy vnitřních kruhů nevědomí (viz kapitola Mapa nevědomí v knize Tajemství řádu nevědomí)
  • další podobný symbol viz iniciace