Snář sebepoznání

Křižovatka

  • na ní střetávají osudy jednotlivých lidí a je pouze na pozornosti snícího, aby tyto střety nebyly tragické
  • předměty, kterých si v křižovatce nebo v její blízkosti všimneme: budou nás ve svém symbolickém významu doprovázet v nejbližším období
  • symbolizuje možnosti a různé směry, kterými se můžeme vydat, proto je symbol křižovatky častý zejména v období před závažnými rozhodnutími