Snář sebepoznání

Křížovka

  • symbolizuje snahu snícího sjednotit zcela cizí prvky (různá slova v křížovce) v jeden do sebe zapadající celek, v jednotný řád (například sjednotit protichůdné názory některých lidí ve prospěch celku)
  • vyluštit tajenku křížovky: snaha o sjednocování různých, často protichůdných prvků, bude snadnější