Snář sebepoznání

Kulhat

  • kulhající, který potřebuje pomoc: pudový animus či pudová anima a někdy dokonce stín snícího (viz archetyp Stín) hledá pomoc zejména u citových personifikací (nejčastěji lékař, lékařka), neboť se jí nedostává citů; již takováto ochota je přínosem, neboť snící podvědomě tuší, že právě city mohou významně pomoci této zraněné části sebe samého (ať už snící kulhá sám, nebo kulhá některá jeho snová personifikace)
  • pomáhat kulhajícím lidem: velice kladné, neboť snící aktivně napomáhá dostat své prožívání zpět na citovou rovinu