Snář sebepoznání

Kůň

 • přestože má pudovou složku, obsahuje také podstatnou část složky citové a může být spojovacím článkem mezi pudy a city
 • symbol koně vykazuje významnou samostatnost a patří k jednomu z nejlépe přístupných symbolů nevědomí, proto již pouhé pomyšlení na cokoliv vztahující se ke koním dokáže „přičarovat“ koně do probíhajícího snového obrazu
 • jízda na koni: symbolizuje aktivní postup z pudového k citovému, ovšem pokud snící pociťuje rytmiku samotné jízdy (nahoru – dolů), pak se jedná o cestu opačnou a rytmika je jednoznačnou alegorií soulože
 • držet uzdu koně: schopnost udržovat pevnou kontrolu nad dynamickou vášní (kobyla – ženské části, kůň – mužské části) vlastní duše
 • splašený, použití ostruh plaší koně: přechod od pudového k citovému postrádá plynulosti a řídící sílu vůle, proto hrozí dočasné zastavení poznávacího procesu a pád do pudového
 • kůň na ústupu před jinými zvířaty: pudy nabírají sil a cesta k citovým obzorům bude pro snícího složitější
 • útočící kopyta koní (ve snech žen): touha po vášnivém milenci a nevšedním erotickém zážitku
 • bílá barva zesiluje pozitivní náplň symbolu a černá barva naopak zesiluje negativní náplň symbolu (viz barva); na černém koni se někdy zjevuje mýtický jezdec apokalypsy
 • spadnout z koně, být sražen jedoucími koňmi: pýcha
 • ubližovat koni, bolestivě jej pobízet ostruhami: symbolizuje narušení plynulého přechodu od pudového k citovému, neboť jedině přátelský vztah s koněm snícího nezadržitelně vede k plnému citovému životu
 • kočár, dostavník tažený koňmi: viz dostavník, kočár
 • koňský dostih: viz dostih
 • povoz tažený koňmi (jako přepravní prostředek): významná pomoc při poznávání nevědomých procesů díky ovládnutí vlastností, jež se vztahují k symbolu koně
 • kůň tažný, používaný k práci na poli či v lese a podobně: je synonymem trpělivé, těžké a koneckonců i úspěšné práce na vnitřním sebezdokonalení
 • kůň jezdecký: symbolizuje tajemnou krásu poznávacího procesu, která však nemá tak pevné základy jako symbol koně tažného, ale zase schopnost ovládání jezdeckého koně umožňuje překonávat závažné emoční problémy; v určitém smyslu může znamenat dopravní prostředek jako auto (viz auto)
 • cirkusový, ukazující dovednost: odmítáte poznávání a místo toho se pyšníte činem, který má význam pouze v jednolitém procesu
 • koňské sedlo: umožňuje bezpečněji zvládnout přechod od pudů k citům, proto je dobré, pokud se v sedle sedí dobře a je navíc i pohodlné pro koně, který je osedlán
 • skvělý postroj, krásné sedlo či vzhled koně: vzestup a úspěch na poli sebezdokonalování, ale pozor na pýchu
 • krmit koně (mimo cukru – viz cukr, cukroví, cukrovinky): navazování vztahu s celou problematikou, která se váže k symbolu koně, což ovšem není poddávání se pudovému, ale naopak snaha o poznání, snaha o asimilaci pudů city
 • volně se pasoucí koně: radostnost a svobodomyslnost
 • stádo koní (vlastnit i ovládat): potvrzení významného úspěchu na poli sebezdokonalování
 • vidět stádo koní: možnosti významného úspěchu na poli sebezdokonalování
 • jako součást rituálu nebo slavnosti: vyvrcholení aktivního postupu od pudových složek ke složkám citu
 • rozumět myšlenkám koně, kůň mluvící lidskou řečí: velice významný sen, neboť snící nalezl upřímný vztah k přechodnému symbolu koně (pudy-city), díky tomu jej může poznat a následně ovládnout ve prospěch citu
 • mrtvý kůň: může být špatným znamením, pokud se jedná o strastiplnou cestu z pudů k citům, nebo naopak kladným znamením, pokud se jedná o výstup na duchovní rovinu, kde již pudová a citová symbolika ztrácí smysl
 • houpací: viz houpací křeslo, kůň, houpačka
 • kouzelný kůň v pohádkách: zatímco běžný kůň má pudovou složku a podstatnou část složky citové, díky čemuž může být spojovacím článkem mezi pudy a city, kouzelný kůň, který je spojovacím článkem mezi city a duchovní rovinou, ukazuje cestu, rozmlouvá s člověkem, radí mu, někdy dokonce díky kouzelné moci ukazuje skrytá nebezpečí a nástrahy