Snář sebepoznání

Kupec

  • patří stejně jako prodavač a obchodník mezi nejsilnější světské symboly směřující k požitkářství, smyslnosti a k sexuálním symbolům, a je málo podstatné, s čím kupec obchoduje, jeho světský charakter vždy spolehlivě utlumí veškeré snahy o citové prožívání
  • pro člověka zaměřeného do světa, chtivého hmotného prospěchu může být kupec kladným symbolem, neboť může symbolizovat zisk, ale pro citového člověka by měl být vždy varováním před pádem na pudovou rovinu prožívání