Snář sebepoznání

Květinářství

  • žena pracující v květinářství: v drtivé většině citová anima, jež svou prací naplňuje vlastním vřelým citem životy druhých lidí