Snář sebepoznání

Květiny

 • jsou barometrem citového prožívání, tedy čím více květin, tím je citové prožívání opravdovější, a naopak již pouhý hovor o hmotném zisku, sexuálně zabarvené myšlenky a samozřejmě sex samotný ve snech ničí květiny, takový obsah vědomé mysli jim nedává prostor k růstu ani podmínky pro přežití
 • pokud si snící ve tvarech květin a jejich částí uvědomí tvar mužských či ženských pohlavních orgánů (například orchideje), pak okamžitě degraduje citový prožitek na sex pudové roviny
 • zlámané: násilné přerušení citového prožívání: tento obraz je často předzvěstí nebo důsledkem znásilnění, ztráty panenství či panictví nebo krutého vystřízlivění z citového oblouznění
 • sušené: citová nedospělost a neujasněné citové vztahy; člověk si raději uchovává své city, lásku i sex pro vzpomínky, než aby je naplno prožíval
 • umělé: přetvářka a marná snaha v ostatních vzbuzovat dojem plného citového života
 • darovat uvadlé: ze vztahu nezadržitelně mizí citová upřímnost, kterou nahrazuje pouhý zvyk
 • zvířata ničící květiny, šlapající po květinách: pudy (zvířata) ve vědomí snícího vítězí nad city (květinami)
 • dávat květiny na hrob: marné touhy vrátit minulé; snící by si měl uvědomit, že útěchu nalezne ve svém srdci
 • nezalité, schnoucí: nedostatek citu v mysli snícího
 • člověk ničící květiny, šlapající po květinách: jednoznačně pudový animus (pudová anima)
 • květina, která nechce kvést: symbolizuje člověka, který ač žije citový život, není prozatím schopen dokončit svůj citový vývoj
 • na hladině: radost z procesu poznávání předělu mezi světem nevědomí a vědomí
 • sázet: snící hledá skutečný cit; návrat člověka zpět na citovou rovinu prožívání
 • trhat: pokud je snící nezahodí, pak je to touha po naplnění citového života, o němž nám nejvíce prozradí druh, tvar a barva květin, pokud je zahodí, pak je to promarnění současného stavu a degradace citové náplně mysli
 • utrhnout jedinou květinu a nechat si ji: představuje smysl života snícího, proto je důležité si uvědomit její tvar, barvu a případně i vůni, neboť to budou alegorie jeho životního osudu v následných letech
 • horská květina: city směřující vzhůru, na duchovní rovinu
 • často záleží i na barvě květin, neboť barva může určit charakter citového prožitku a směr dalšího vývoje citového prožívání (viz barva)
 • jakmile ve snu odmítneme sex, hříšné myšlenky nebo hmotné výhody, pak nalézáme květiny nebo jejich části a máme šanci je opět zasadit a vrátit se tak do náruče citového prožívání
 • na stole: potvrzují současné prožívání citového života
 • v ložnici: snící upřednostňuje citové prožívání před pudovým ukájením smyslů
 • rostoucí na stromě nebo položené do koruny stromu: city vpletené do stromu života
 • květiny v kotelně či v teplárně: tento neobvyklý obraz potvrzuje správnou cestu a poctivou práci s obsahy vlastního nitra
 • jarní: probouzení citu
 • včela na květině: láska
 • příroda plná nádherných květin, často s pocity nadšení a blaženosti: jednoznačně prenatální vzpomínka snícího na pobyt v děloze matky a předzvěst dramatického porodu, jehož psychologický otisk má každý lidský jedinec ve svém vědomí, je pouze otázkou času, kdy těmto obsahům dovolí vystoupit z nitra; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice
 • žena pracující v květinářství: v drtivé většině citová anima, jež svou prací naplňuje vlastním vřelým citem životy druhých lidí
 • květina (láska – city) je prostředním vývojovým stupněm na cestě k dokonalosti, když předchůdcem květiny je semeno (sex – pudy) a vyvrcholením je vůně (soucit – duchovnost), přesně podle výroku „Sex je semenem, láska květinou a soucit vůní.“ Osho*76
 • věneček z květin: nezkalená radost
 • vůně květin: vyvrcholení citového života a názorná ukázka soucitu duchovní roviny
 • sněženky: jsou symbolem návratu z duchovní roviny (království ledu a sněhu) zpět na rovinu citovou (voda)
 • žena, dívka i malá dívenka mezi záplavou květin: duchovní anima; takový obraz bývá vždy doplněn obrazy sjednocování (více o tomto v archetypu Anima – Animus a případně i v archetypu Coniunctio)
 • snícímu záhadně zmizí květiny: pokud jsou následné snové obrazy doplněny duchovními symboly, pak vědomí snícího přešlo na duchovní rovinu vnímání, jinak je to ztráta citové náplně mysli a pád zpět na pudovou rovinu prožívání
 • zářící květy v loubí: jedná se o zcela jasnou alegorii závěrečného porodního procesu, kdy už pominuly bolestné tlaky na tělíčko novorozence a kdy se ztratily sexuální obrazy spojené s největším utrpením v porodním kanále (viz archetyp Bazální perinatální matrice); scény jsou často doplněny vizemi světla, které prostupuje i tělo snícího
 • nadpozemské krásy, květiny, jež nemají na pozemské rovině obdoby, kouzelné květiny: jsou oslavou duchovního stavu, proto jejich vzhled, barva i vůně převyšuje vše, co můžeme znát z denního vědomí; takto se ve snech objevuje i božská mana; žel i tyto krásné prožitky*73 mohou být kontaminovány pudovým obsahem mysli, neboť snící si pocit extáze, kterou zažívá na duchovní rovině, spojuje především se sexuálním vyvrcholením a samozřejmě se svým tělem, pak zákonitě opouští duchovní rovinu a rozčarován se probouzí
 • další podrobnosti viz kvést, květ a viz kytice